Chojnicki College Kreatywności i Innowacyjności na fotografiach

Przez kilka miesięcy dokumentowałem zajęcia w Chojnickim Collegu Kreatywności i Innowacyjności w Sopockiej Szkole Wyższej. Był to fantastyczny rok akademicki z kolorową chemią, ozobotami, małym detektywem, światem bakterii czy mikrobitami i zakończył się Dziecięcą Konferencją. Mali naukowcy przy pomocy wykładowców pokazali swoim rodzicom kilka eksperymentów z rozkodowaniem pisma, tajemnicami genetyki, suchym lodem i bańkami mydlanymi. Zagrali nawet na bananach! Podczas konferencji opublikowano mój film była też wystawa fotografii. Nie zabrakło wręczenia dyplomów. Mali absolwenci z rąk Rektor SSW prof. Teresy Martyniuk oraz Dziekan dr Anny Szymczak odebrali dyplomy oraz drobne upominki pozwalające dalej bawić się nauką. Dziecięcy Uniwersytet zorganizowany został przez Wydział Zamiejscowy w Chojnicach Sopockiej Szkoły Wyższej, współfinansowany był ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”